Giriş Yap Dershane Öğrenci Girişi Portal Girişi Üye OlHİZMET SÖZLEŞMESİ

Amacı:
Bu sözleşme İhtiyaç Yayıncılık ve Dershanecilik Ltd. Şti. (bundan sonra UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU olarak anılacaktır) ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini tıklayan kişi (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) arasında aşağıda detayları açıklanan Online Uzaktan Eğitim Hizmeti için imzalanmıştır.

Son KULLANICI bu hizmet sözleşmesini  okuyup kabul ettikten sonra bu ürün kullanabilir ve/veya bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu anlaşmada geçen maddelerde belirtilmiş haklara sahiptir

Önemli!  Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Hizmet Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz. Son KULLANICI bu Hizmeti ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren burada geçen anlaşma koşullarından haberdar kabul edilir. Bu metni okuduğu, anladığı ve buradaki koşullarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.
Bu hükümleri kabul etmemeniz halinde hizmetten yararlanamaz, izleyemez, dersleri asenkron olarak takip edemez ve kullanamazsınız.
Hizmeti satın aldığınız yere iade ederek paranızı geri alınız. Bu koşullar dışındaki kullanım halleri telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir.

Bu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU’ na ait olup, eserin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.
 
KULLANICI Lisansı:
UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU’ nun içindeki sunumların, yazılımların, grafik KULLANICI arabirimlerinin, seslerin ve videoların son KULLANICI tarafından aşağıda belirtilen hükümlere uygun olarak kullanılmasını şart koşar:
Lisans hakkı, son KULLANICI’ ya münhasıran eserin asenkron kullanma hakkı sağlamaktadır. "Kullanım Hakkı", ürünün kullanılmasını, saklanmasını, yüklenmesini, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini içermektedir. Lisans hakkı tanınan son KULLANICI eserde değişiklik yapamaz, eseri çoğaltamaz, eseri yayamaz, başkalarının kullanımına sunamaz, eserden yararlanarak yeni bir eser oluşturamaz, eserin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakamaz.
 
KULLANICI Hakları:
Bu ürün ister bireysel, ister kurumsal olarak satın alınmış olunsun, UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU tarafından tek bir gerçek kişi üzerine kaydedilir ve sadece o kişi tarafından kullanılabilir.
Ürün hakkında yeterli bilgiye ve sistem gereksinimlerine sahip olduğuna inanan KULLANICI, şifre ve KULLANICI adını almak üzere destek@uzaktanegitim.gen.tr  adresine bir e-posta gönderir. UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU, bu e-postaya istinaden, KULLANICI ya sisteme girmesi için bir şifre ve KULLANICI adını, 3 işgünü içerisinde, KULLANICI’nın e-posta adresine ulaştırır. Şifre ve KULLANICI adının gönderim tarihinden itibaren, satın almış olduğu hizmet kapsamını  almaya hak kazanmış sayılır ve aldığı süre boyunca kullanımına açılır.
 
Bu ürünün kullanım hakkına sahip olan kişi, kendisine verilen süre içerisinde Uzaktanegitim.gen.tr internet sayfasına bağlanarak, sayfada bulunan Online Uzaktan eğitim sistemine KULLANICI için  verilen KULLANICI adı ve şifre ile girer.
KULLANICI’nın kendisi için açılan asenkron eğitim materyallerini izleyebilir. Bu hizmeti başkalarının kullanımına açamaz, kiraya veremez.

Kullanım Kısıtlamaları:
Sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU’na aittir. KULLANICI; sunumları, görselleri, metinleri ya da konuşmaları UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU’ ndan izin almadan kullanamaz.
Ürünün toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU’ a ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren yada paylaşan KULLANICI doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.
Bu Senkron ve Asenkron Eğitimlerde veya içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya seklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan kullanıcıların hesapları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
 
Sözleşmenin Kabulü:
Uzaktanegitim.gen.tr üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve Uzaktanegitim.gen.tr Eğitim Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kararınıza göre kayıt formunun altında bulunan "sözleşmeyi okudum kabul ediyorum" seçeneğini onaylamanız ve kayıt ol butonuna basmanız kayıt işleminiz için yeterlidir.

Sözleşme Konusu:
Uzaktanegitim.gen.tr’nin sözleşmeyi onaylayan üyeye internet üzerinden KPSS hazırlık ve ders destek kaynağı sağlamasıdır.

Sözleşme Bedeli ve Ödeme:
Sözleşme bedeli tüm vergiler dahil, Uzaktanegitim.gen.tr’de yazılı olarak belirtilen paket eğitim programları ücretidir. İnternet sahifesinde gösterilen şekilde gerekli işlemin tam olarak yapılması şarttır. Bu konuda aday üye tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile üyelikte çıkabilecek aksaklıklardan Uzaktanegitim.gen.tr sorumlu değildir.Online yapılan üyeliklerin bedelleri, ilgilinin kredi kartından otomatikman kesilir.Üye İsterse Uzaktanegitim.gen.tr'nin banka hesabına sözleşme bedelini yatırarak da ödemeyi yapabilir. UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.

Özel Hükümler:
a) Üye, sözleşme kapsamında kendisine daha önce başka üyelerce seçilmemiş bir KULLANICI adı ve şifre belirler. KULLANICI adı ve şifrenin seçimi, korunması tamamıyla üyenin sorumluluğundadır. Şifre sadece üye tarafından bilinir. Şifresini yanlış giren üye, şifremi unuttum bölümünden kendi e-mail adresine şifresinin gönderilmesini sağlayabilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Uzaktanegitim.gen.tr şifresini yanlış kullananlardan doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

b) KULLANICI’nın üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için KULLANICI adını ve şifresini doğru girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır. Üyenin faydalanacağı servisler, bedelini ödediği servislere bağlı olarak giriş yaptıktan sonra üyeye gösterilecektir.

c) KULLANICI olma kişiseldir. Başkasına devredilemez ve kullandırılamaz.

d) KULLANICI, Uzaktanegitim.gen.tr hizmetlerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini kabul eder. Üyeliğin devamı sürecinde UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU tarafından istenilen gerekli bilgiler KULLANICI tarafından eksiksiz ve doğru olarak UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU’na   vermekle yükümlüdür.KULLANICI bilgilerinde ki adres, telefon vb.gibi her türlü değişikliklerde UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU’ na bilgi vermek zorundadır.

e) KULLANICI, Uzaktanegitim.gen.tr tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU na ait olduğunu, bu yazılımları, dokümanları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

f) KULLANICI verilerinin, uzaktanegitim.gen.tr’nin ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunması nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan ötürü uzaktanegitim.gen.tr’nin sorumlu olmayacağını kabul eder.

g) KULLANICI kurallara aykırı davrandığı takdirde Uzaktanegitim.gen.tr gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

h) KULLANICI, hizmetin kullanımı ile ilgili internetten kaynaklanan sorunlardan UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU’nu sorumlu tutmayacağını kabul eder

i) KULLANICI site geneline zarar verecek veya Uzaktanegitim.gen.tr’ yi başka sitelerle davalık duruma getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Bulunulduğu takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacaktır.

j) KULLANICI fikri ve sinai hukuka giren ve telifi İhtiyaç Yayıncılıkta bulunan video dersleri satın aldıktan sonra iade işlemi talebinde bulunamaz. Canlı derslerde ise dersi satın aldıktan sonra 7 (yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir.
 
Uygulanacak Hükümler:
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler ve bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
Copyright © 2008 UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU. Tüm hakları saklıdır.
Bu  Hizmet Sözleşmesi ya da online eğitim programlarıyla ilgili herhangi bir konuda bilgi almak için
bilgi@uzaktanegitim.gen.tr   eposta adresine eposta gönderebilirsiniz.